MENU

Podróż studyjna w ramach Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej

W dniach 9-13 grudnia 2019 roku Akademia Sztuki Wojennej zorganizowała podróż studyjną do Belgii i Holandii w ramach Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO).

Celem podróży było zapoznanie słuchaczy PSPO z rolą, obowiązkami i procesami przydzielonymi dowództwom w strukturze NATO  i UE na wszystkich poziomach dowodzenia tj. strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

W podróży udział wzięli: przewodniczący delegacji prorektor ds. wojskowych ASzWoj płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz przedstawiciele Wydziału Wojskowego - gen. broni (rez.) dr inż. Bogusław Samol, płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz ppłk Andrzej Żarkowski.

Przedstawiciele ASzWoj rozpoczęli podróż od wizyty w Joint Forces Command Brunssum (JFCBS) w Holandii.

Następnego dnia słuchacze odwiedzili Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji z siedzibą w  Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) w Mons w Belgii. W SHAPE delegację przywitał gen. bryg. Zenon Brzuszko, który pełni funkcję polskiego przedstawiciela przy najwyższym dowództwie NATO w Europie.  

Przedstawiciele ASzWoj mieli także okazję złożyć wizytę w Komitecie Wojskowym Unii Europejskiej (EUMC), gdzie wzięli udział w spotkaniach dotyczących polityki w zakresie bezpieczeństwa i misji zagranicznych, a także wyzwań, z jakimi zmaga się Unia Europejska. W EUMC delegację przywitał gen. bryg. Radosław Jeżewski. Jeden z wykładów wygłosił przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej generał Claudio Graziano.

Kluczowym punktem w programie podróży studyjnej PSPO była wizyta w Kwaterze Głównej NATO. Delegację przywitał zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE gen. bryg. Wojciech Ozga. Słuchacze mieli okazję zapoznać się funkcjonowaniem i zadaniami poszczególnych jednostek organizacyjnych NATO. Jeden z wykładów poprowadził Ambasador Tomasz Szatkowski Stały Przedstawiciel RP przy NATO.

Przedstawiciele ASzWoj podczas pobytu w Belgii odwiedzili także Muzeum Historii i Wojska w Brukseli oraz Muzeum Waterloo.


wróć