MENU

Zacieśnienie współpracy ASzWoj z amerykańskimi partnerami w obszarze cyberbezpieczeństwa i edukacji wojskowej

Prorektor ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. Dariusz Majchrzak w dniach od 30 listopada do 7 grudnia 2019 roku przebywał z wizytą w USA. Celem pobytu było zacieśnianie relacji z partnerami amerykańskimi w obszarze cyberbezpieczeństwa i edukacji wojskowej. Prorektor Majchrzak wszedł także w skład delegacji sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota.

Akademia Sztuki Wojennej, podobnie jak inne uczelnie wojskowe podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, od wielu lat współpracuje z najlepszymi uczelniami amerykańskimi. Podróż do USA umożliwiła prorektorowi ds. wojskowych płk. dr. hab. Dariuszowi Majchrzakowi spotkanie z przedstawicielami National Defense University (NDU) w siedzibie uczelni w Waszyngtonie. Podczas rozmów uzgodniono kierunki dalszej współpracy pomiędzy ASzWoj a NDU.

Ponadto, w trakcie wizyty w USA, delegacja wiceministra odwiedziła West Point najstarszą szkołę wojskową armii USA, która uznawana jest za światowego lidera w kształceniu przyszłych dowódców. Spotkanie to było okazją do rozmów z kadetami posiadającymi polskie korzenie, skupionymi w tzw. „Kościuszko Squadron” oraz z Army Center Institute – wojskowym ośrodkiem analitycznym działającym przy szkole.

Ostatniego dnia wizyty delegacja spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce w Domu Weterana Polskiego na Manhattanie. Goście zapoznali się ze zbiorami Muzeum oraz prowadzoną przez SWAP działalnością na rzecz Polski i Polonii w Ameryce.


wróć