MENU

Zakończenie obchodów 100-lecia WSWoj oraz otwarcie siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w ASzWoj

W dniu 5 grudnia br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczystość zakończenia obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej oraz otwarcie siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w Akademii Sztuki Wojennej.

15 czerwca 1919 roku powołano w Warszawie wyższą uczelnię wojskową – Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego. W 1922 roku nazwę uczelni zmieniono na Wyższą Szkołę Wojenną.

20 czerwca 2018 r. Senat Akademii Sztuki Wojennej, przyjął uchwałę w sprawie 100-lecia wyższego szkolnictwa wojskowego w Niepodległej Rzeczypospolitej, którą symbolicznie zapoczątkowaliśmy obchody 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej.

Podczas obchodów Akademia Sztuki Wojennej podjęła wiele działań, aby upamiętnić swoją poprzedniczkę, m.in.:

•  15 czerwca 2018 r. odbyły się obchody 99. rocznicy powołania do życia Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, późniejszej Wyższej Szkoły Wojennej połączone z konferencją naukową pt. „U progu stulecia”. W budynku 101 odsłonięte zostały pamiątkowe tablice zawierające nazwiska wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w kraju i na obczyźnie.

•  29 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919 – 1939”.

•  15 kwietnia 2019 r., w rocznicę urodzin gen. Tadeusza Kutrzeby, wieloletniego komendanta Wyższej Szkoły Wojennej, odbyła się 100-minutowa sztafeta.

•  13 maja 2019 r.  reprezentacja ASzWoj wzięła udział w III Rajdzie Motocyklowym Wojskowej Braci Akademickiej „Z ziemi włoskiej do Polski" na wzgórza Monte Cassino. Podczas rajdu delegacja uczciła 100-lecie utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, a także oddała hołd absolwentom tej szkoły, dowódcom i oficerom sztabowym II Korpusu Polskiego oraz wszystkim żołnierzom i cywilom poległym za ojczyznę, którzy pochowani zostali na włoskich cmentarzach wojennych.

•  24 czerwca 2019 r. nastąpiło Wręczenie Sztandaru z udziałem Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka oraz Sekretarza Stanu w MON Pana Tomasza Zdzikota.  Przewodniczącym Komitetu Ufundowania Sztandaru był Pan Mieczysław Golónka – zastępca burmistrza dzielnicy Remebrtów. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Jadwiga Chruściel – córka gen. Antoniego Chruściela „Montera", wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej, jednego z dowódców Powstania Warszawskiego, patrona ulicy, przy której znajduje się ASzWoj oraz Piotr Sosnkowski – syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, działacza niepodległościowego, doradcy marszałka Józefa Piłsudskiego, przewodniczącego Komitetu Wyższej Szkoły Wojennej, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

Wszystkie wydarzenia znajdują się na stronie, poświęconej setnej rocznicy WSWoj – LINK.

Jednym z zadań, którego podjęła się Akademia Sztuki Wojennej, w związku z obchodami 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, było przywrócenie historycznego wyglądu dawnemu budynkowi Centrum Wyszkolenia Piechoty, dzisiejszego budynku, w którym się mieści m.in. Biblioteka ASzWoj.

O godzinie 16.00 nastąpiło odsłonięcie tablic, które są kopiami historycznych oryginałów, zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach. Tablice przedstawiają trzech wielkich wodzów. Na środkowej tablicy znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po prawej stronie znajduje się tablica poświęcona Królowi Janowi III Sobieskiemu. Natomiast na tablicy po stronie lewej przedstawiony został Hetman Polny Koronny Stefan Czarniecki.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i przekazanie władzom Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski nowej siedziby.

Otwarcia dokonał Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego Pan prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, w towarzystwie Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Pana Łukasza Kudlickiego, zastępcy Szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Dariusza Łukowskiego, Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Jana Wojno,  Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej Pana gen. bryg. dr inż. Ryszarda Parafianowicza i oraz zaproszonych gości.

Następnie rozpoczęły się uroczystości podsumowania obchodów 100-lecia Wyższej Szkoły Wojennej. Rektor-komendant w swoim okolicznościowym przemówieniu nawiązał do tradycji Wyższej Szkoły Wojennej, które odziedziczyła nasza Akademia - Najważniejsze jest to, że jesteśmy kontynuatorem tej tradycji, czyli szkolenia dowódców i oficerów (...), tradycji, która implikuje nas do lepszej, wydajniejszej pracy. Ale jest to praca przyjemna, bo świadomość że jesteśmy wiekową uczelnią (...) napawa nas dumą - nie tylko kadrę i profesurę Akademii, ale również każdego studenta, który się znajduje w naszych murach i podejmuje trud studiowania. Kolejnym wystąpieniem był wykład Pana Prof. Janusza Odziemkowskiego, który przestawił sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Goście uczestniczyli również w okolicznościowym koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Po wyjściu z Sali widowiskowo-konferencyjnej uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę „Józef Piłsudski i legioniści w kolorze”.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem okolicznościowym w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej.

 


wróć