MENU

5 000 uczestnik Wyższego Kursu Obronnego!

W ramach Wyższych Kursów Obronnych w Szkole Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej, 5 grudnia 2019 roku, zakończono szkolenie obronne grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy. W trakcie szkolenia, grupa starostów i prezydentów miast, na zjazdach 21-24 października i 2-5 grudnia 2019 r., zapoznawana była z systemem obronnym państwa, zadaniami obronnymi oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Zakończenie kursu miało uroczysty charakter, ponieważ w szkoleniu wziął udział 5 000 uczestnik Wyższego Kursu Obronnego, któremu przekazano gratulacje i wręczono jubileuszowy dyplom.

Wyższe Kursy Obronne organizowane są w Akademii nieprzerwanie od 1994 r. Swoją działalność rozpoczęły na podstawie uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej. Uchwała Rady Ministrów nakazała Ministrowi Obrony Narodowej uruchomienie w Akademii Obrony Narodowej Wyższych Kursów Obronnych, począwszy od roku akademickiego 1994/1995.

Z ramienia Akademii szkolenie zakończył prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jarosław GRYZ i kierownik kursów Szkoły Administracji Obronnej, dr inż. Andrzej OSIŃSKI.


wróć