MENU

Inauguracja Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej

2 grudnia br. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak dokonał inauguracji Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO). Do tegorocznej edycji PSPO zakwalifikowano 18 wyróżniających się oficerów w stopniu pułkownika, przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady.

Rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz przywitał słuchaczy w murach uczelni, a dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski przybliżył im zakres tematyczny i formy organizacyjne zajęć. Podsumował, że cały ten wysiłek ukierunkowany jest na przekazanie bardzo szerokiej wiedzy przygotowującej studentów PSPO do funkcjonowania w złożonym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Wykład inauguracyjny nt. bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki NATO wygłosił ambasador RP w Mongolii i  nauczyciel akademicki ASzWoj dr hab. Krzysztof Bojko.

 

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO)

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) prowadzone są przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej i stanowią najwyższą formę kształcenia oficerów, planowanych do wyznaczenia na stanowiska zaszeregowane do stopnia generała brygady. Istnieje również możliwość zakwalifikowania oficerów zagranicznych posługujących się językiem polskim, którzy uprzednio ukończyli studia na poziomie operacyjno-strategicznym, a także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla strategicznego, przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych wykonujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Kształcenie na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej realizowane jest w obszarze nauk społecznych i dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: zasad i procedur planowania i zarządzania strategicznego, organizacji systemu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz roli poszczególnych komponentów wojskowych i cywilnych w tym systemie, uwarunkowań geopolitycznych, społeczno-ekonomicznych i prawnych bezpieczeństwa.

Studia trwają dwa semestry, zajęcia prowadzone są od poniedziałku do niedzieli, w systemie zjazdowym, co drugi tydzień.

Zobacz również:


wróć