MENU

Gala Erasmus

Zapraszamy na uroczystą Galę Erasmus, która rozpocznie się 3 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Sali widowiskowo-konferencyjnej im. Gen. Franciszka Gągora w Klubie Akademii Sztuki Wojennej.

Podczas uroczystości w Klubie ASzWoj dokonamy podsumowania i oceny 10 lat działalności Erasmusa w Akademii. Kolejnym punktem programu będzie degustacja dań międzynarodowych połączona z programem artystycznym w Restauracji Kasyno.

Natomiast już od 29 listopada zachęcamy do zapoznania się z czasową wystawą fotografii „10 lat Programu Erasmus w Akademii”, która znajduje się w foyer, w sąsiedztwie sali kinowej w Klubie ASzWoj.

 

***

W 2019 roku obchodzimy X-lecie Erasmusa w Akademii. Od 2009 Akademia Obrony Narodowej, a obecnie Akademia Sztuki Wojennej, jest członkiem Programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme), LLP Erasmus. Jego kontynuacją jest Program Erasmus+, zaplanowany na lata 2014-2021. Na przestrzeni dekady Akademia nawiązała współpracę z ponad 90 uczelniami wojskowymi i cywilnymi z niemal wszystkich państw UE oraz Macedonii, Turcji i Republiki Korei. Fundusze przyznawane Akademii w ramach programu Erasmus co roku umożliwiają  setkom studentów i pracowników zdobywanie doświadczeń międzynarodowych.

 


wróć