MENU

Uroczysta inauguracja Instytutu Prawa

W Auli NATO, 28 listopada 2019 roku, odbyła się uroczysta inauguracja Instytutu Prawa (IP ASzWoj) połączona z międzynarodową konferencją naukową pt. Outer Space, Cybersecurity and Security Law – Inernational, Regional and National Challenges.

Licznie przybyłych gości powitali: prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prof. ASzWoj oraz dyrektor IP dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj. Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślono sukces, jakim jest postawnie Instytutu Prawa w murach Akademii Sztuki Wojennej jako samodzielnej jednostki naukowo-badawczej.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół czterech „filarów”, na których zbudowany został nowy kierunek studiów – prawa wojskowego i obronnego, prawa bezpieczeństwa, prawa cyberbezpieczeństwa i nowych technologii oraz prawa kosmicznego i lotniczego.

Moderatorami poszczególnych paneli byli pracownicy Instytutu Prawa. Pierwszy z nich, zatytułowany Space law and security. Challenges for present and future generation, poprowadzony został przez dr hab. Małgorzatę Polkowską, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego. Drugi panel, poświęcony współczesnym wyzwaniom związanym z rozwojem cyberprzestrzeni, moderował dr Krzysztof Wojciechowski, pracownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii. Gospodarzem trzeciego panelu, dotyczącego współczesnego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, zmykającego konferencję, był kierownik Katedry Prawa Bezpieczeństwa i jednocześnie zastępca dyrektora IP do spraw nauki, dr hab. Piotr Milik, prof. ASzWoj.

W konferencji  udział wzięli także: Jean Jacques Tortora (director of European Space Policy Institution), gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Sebastien Moranta (ESPI senior advisor), Jung Yungij (Korean Space Agency), płk Marcin Górka (wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej), dr hab. Sławomir Żółtek (Uniwersytet Warszawski), płk dr Paweł Żydowo (naczelnik Wydziału Ustawodawstwa Wojskowego MON),  dr Mariusz Antoni Kamiński (dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj), dr Filip Radoniewicz (Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii ASzWoj) oraz por. Kamil Laszkiewicz (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych).

Wydarzenie podsumowane zostało przez dyrektor IP, która podziękowała uczestnikom za otwartą i merytoryczną dyskusję.


wróć