MENU

189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

24 listopada 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej w uroczystościach udział wzięli: rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz szef Wydziału Wychowawczego ppłk Maciej Bogdan.

Obchody rozpoczęto w południe odegraniem „Warszawianki” oraz uroczystym przemarszem Aleją Chwały przed Mogiłę Powstańczą z 1831 roku.

Następnie odbyła się polowa msza św. pod przewodnictwem ks. kan. ppłk. dr. Ireneusza Birusia z towarzyszeniem asysty wojskowej, orkiestry i żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej w strojach z epoki.

Centralnym punktem uroczystości był Apel Pamięci i salwa honorowa wraz z ceremonią składania wieńców.

***

Powstanie Listopadowe rozpoczęło się wieczorem 29 listopada 1830 r., kiedy grupa spiskowców ze Szkoły Podchorążych Piechoty na czele z Piotrem Wysockim próbowała zabić przebywającego w Belwederze Wielkiego Księcia Konstantego, brata cara Mikołaja I. Zamach się nie udał. Do wystąpienia przeciwko namiestnikowi cara przyłączyli się mieszkańcy stolicy. W walce ze 115-tysięczną armią rosyjską uczestniczyło ok. 54 tys. polskich żołnierzy. Trwające przeszło rok powstanie zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego (źródło: PAP).


wróć