MENU

Zmiany kadrowe w Akademii

W Akademii Sztuki Wojennej, 19 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość związana z wyznaczeniem oficera – płk. Grzegorza Stefaniaka – na wyższe stanowisko służbowe. Zbiórce w Sali Tradycji przewodniczył rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Generał Parafianowicz skierował do płk. Stefaniaka słowa podziękowania za dotychczasową służbę i pogratulował awansu. W imieniu wszystkich zebranych, przekazał życzenia dalszych sukcesów i rozwoju w murach naszej uczelni oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Bohater podniosłej zbiórki wyznaczony został na stanowisko służbowe szefa Zespołu Zabezpieczenia, a z dniem objęcia nowych obowiązków, został mianowany na stopień pułkownika.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz uczelni, kadrę i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym wieloletnich współpracowników i kolegów oficera.


wróć