MENU

Społeczność akademicka uczciła Narodowe Święto Niepodległości

W piątek, 8 listopada 2019 r., w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczysta zbiórka.

Kadra, pracownicy i studenci Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List do społeczności akademickiej, z okazji obchodów rocznicowych, skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz w okolicznościowym przemówieniu nawiązał do historii naszej Ojczyzny i jej niepodległościowych dążeń. Podkreślił także, że niedługo po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku, do życia powołana została Wyższa Szkoła Wojenna, której tradycje kontynuowane są w murach Akademii. Świętując jubileusz 100-lecia utworzenia WSWoj, należy dostrzegać niesłabnącą rolę kształcenia i doskonalenia oficerów Wojska Polskiego. – Na przestrzeni lat zmieniały się środki walki, technika, rozwija się cywilizacja, ale doskonalenie umysłu ludzkiego pozostaje wciąż naczelną potrzebą.

Podczas uroczystej zbiórki rektor-komendant skierował do zebranych także słowa podziękowań oraz okolicznościowe życzenia. – W przededniu Narodowego Święta Niepodległości dziękuję Państwu za służbę i pracę dla dobra Akademii i dla dobra studentów. Życzę sukcesów i pomysłów na dalszy rozwój własny oraz poszczególnych jednostek, a pomysły, które służą Polsce i Wojsku Polskiemu, niech będą jak najszerzej realizowane (…). Musimy iść z duchem czasu. Wszystko, co jest innowacją, co rodzi się w głowach szanownego grona profesorów i wykładowców, powinniśmy przekuwać na praktyczne działanie ze studentami w mundurach, jak i ze studentami cywilnymi – jedni i drudzy stanowią przyszłość Polski.

Uroczystość była także okazją do wręczenia kadrze i pracownikom Akademii odznaczeń prezydenckich, resortowych oraz akademickich.

Srebrny Krzyż Zasługi:
dr Mariusz Fornal
ppłk Krzysztof Puchała

Brązowy Krzyż Zasługi:
dr hab. Wojciech Nyszk
płk Tadeusz Zieliński

Wojskowy Krzyż Zasługi:
płk Tomasz Jałowiec
płk Krzysztof Krakowski
ppłk Jarosław Pałuba
ppłk Krzysztof Zadorożny

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę:
dr Zbigniew Skwarek
płk Marek Sołoducha

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
ppłk Jan Baran
płk Paweł Baran
ppłk Maciej Bogdan
ppłk Adam Pańczuk
ppłk Grzegorz Pietrucha
ppłk Adam Rybka
ppłk Wojciech Sójka
płk Radosław Woźniak

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę:
mgr Agnieszka Młodzianowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
ppłk Zdzisław Malinowski
dr inż. Marek Strzoda
dr Wojciech Szczurowski
dr Jan Szymczyk
płk Juliusz Tym
płk Wojciech Więcek
płk Jarosław Wiśniewski

Medal okolicznościowy Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej nadany z okazji 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej:
płk Tadeusz Zieliński
dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus
dr Joanna Zagdańska
gen. broni (rez.) Bogusław Samol
gen. bryg. (rez.) dr Włodzimierz Michalski
płk Marek Sołoducha
płk Robert Ryczkowski
płk (rez.) Dariusz Kryszk
ppłk Łukasz Chudy
dr hab. Ryszard Chrobak
dr Mariusz Kamiński

Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe:

na stopień podpułkownika:
mjr Elżbieta Chorzemska-Aloksa
mjr Leszek Kalman

na stopień kapitana:
por. Damian Bogucki

na stopień starszego chorążego:
chor. Arkadiusz Cieślak

na stopień młodszego chorążego:
st. sierż. Zbigniew Ruzik

Rektor-komendant podziękował także tym, którzy angażują się we współzawodnictwo sportowe i wręczył statuetkę za zajęcie 1. miejsca w zawodach strzeleckich ppłk. Dariuszowi Kurzydło.


wróć