MENU

Cykl wykładów prof. Milana Vego dla słuchaczy WKOS

W dniach od 4 do 15 listopada 2019 r. już po raz trzeci Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej gości prof. Milana Vego –  wykładowcę US Naval War Colledge. Autor wielu monografii i artykułów jest uznanym autorytetem i ekspertem w obszarze sztuki operacyjnej oraz działań marynarki wojennej.

Profesor prowadzi cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu teorii sztuki operacyjnej ze słuchaczami Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS). Zajęcia, oprócz ogromnej porcji wiedzy teoretycznej, obejmują również studium przypadku.

W tym roku tematem przewodnim, analizowanym przez słuchaczy pod kierunkiem znamienitego gościa, jest Wojna Jom Kippur.

***

BIOGRAFIA

Prof. dr Milan Vego urodził się w Kaplicy (Hercegowina) i jest absolwentem byłej jugosłowiańskiej Akademii Marynarki Wojennej. Pełnił funkcję oficera liniowego w byłej Jugosłowiańskiej Marynarce Wojennej (1961-1973), a następnie opuścił byłą Jugosławię i pracował na pokładzie statków zachodnioniemieckich (1973-1976). W lutym 1976 r. uzyskał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych i od kwietnia 1984 r. jest obywatelem USA.

Jego edukacja obejmuje studia z historii współczesnej na Uniwersytecie w Belgradzie, ze szczególnym uwzględnieniem historii USA oraz Ameryki Łacińskiej. Profesurę zdobył w dyscyplinie historii europejskiej na George Washington University (1981).

Prof. Vego pracował jako niezależny pisarz i wykładowca (1979-1991); adiunkt, George Washington University (1984); Visiting Fellow, Center for Naval Analyzes (CAN), Alexandria, VA (1985-1987); Research Fellow, Foreign Military Studies Office, US Combined Arms Center, Ft. Leavenworth, KS (1987-89); Adiunkt w Wyższej Szkole Wywiadowczej, DIA (1985-1991). Od 1991 roku jest profesorem zwyczajnym i pracownikiem naukowym U.S. Naval War Academy w Newport.


wróć