MENU

Rozpoczęcie szkolenia w Szkole Administracji Obronnej (04 listopada 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 4 listopada 2019 roku, rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich.

Kursy te obecnie realizowane są w Szkole Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej, utworzonej w celu zapewnienia kształcenia kursowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz innych instytucjach w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także zarządzania kryzysowego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznawani będą z problematyką strategii bezpieczeństwa narodowego, podstaw prawnych gotowości obronnej i stanów nadzwyczajnych oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Będą oni także poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wypracowania projektu decyzji dla wojewody, który przekazywany jest do realizacji w wybranych sytuacjach w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak, dyrektor Szkoły Administracji Obronnej dr Mariusz Kamiński oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk dr inż. Cezary Sochala.


wróć