MENU

Porozumienie o współpracy z Amazon Fulfillment Poland

W dniu 30 października 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Amazon Fulfillment Poland Sp. z o. o.  a Akademią Sztuki Wojennej. Z ramienia firmy dokument podpisał członek zarządu spółki, Marián Sepeši, natomiast uczelnię reprezentował prorektor ds. dydaktycznych płk. dr hab. Leszek Elak.

W ramach porozumienia określono obszary i zasady przyszłej współpracy, związanej w szczególności działalnością dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz ekspercką. Strony zobowiązały się m.in. do organizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, konferencji o międzynarodowym charakterze, a także praktyk zawodowych i podróży studyjnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu planowana jest już wizyta w Centrum Logistyki E-Commerce w Poznaniu. Doświadczenia zdobyte w zakresie zarządzania logistyką dostaw, firma będzie przekazywała również uczestnikom studiów MBA D&S podczas prowadzonych zajęć.

***

Amazon, jako pierwszy na świecie, zaoferował klientom takie usługi jak np: zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje oraz opinie klientów. Firma wyznaje cztery zasady przewodnie – koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył do tej pory ponad 16 000 miejsc pracy. Posiada 7 nowoczesnych centrów logistyki oraz kontynuuje rozbudowę Centrum Rozwoju w Gdańsku i Amazon Web Services w Warszawie.


wróć