MENU

1.500 uczestniczka Kursu Obronnego!

W dniu 25 października 2019 roku w Szkole Administracji Obronnej ASzWoj zakończyło się szkolenie obronne, realizowane w formie krótkoterminowego Kursu Obronnego, w którym udział wzięli pracownicy komórek obronnych administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostali z problematyką strategii bezpieczeństwa narodowego oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także poszerzyli swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej.

W szkoleniu wzięła udział 1.500 uczestniczka Kursu Obronnego, organizowanego w Akademii nieprzerwanie od 2009 r. Zakończenie kursu miało uroczysty charakter –  uczestniczce szkolenia przekazano gratulacje i wręczono jubileuszowy dyplom.

Z ramienia Akademii w spotkaniu uczestniczył dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj, dr Mariusz Kamiński oraz kierownik kursów, dr inż. Andrzej J. Osiński.

***
Kursy Obronne realizowane są obecnie w Szkole Administracji Obronnej (SAO) Akademii Sztuki Wojennej i obejmują szkoleniem pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach w formie krótkoterminowych kursów obronnych.

Szczegóły dotyczące Kursu Obronnego, zakres programowy oraz zasady i tryb kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej SAO: http://akademia.mil.pl/szkola-administracji-obronnej-aszwoj


wróć