MENU

Legia Akademicka 2019: narada szkoleniowo-metodyczna w murach ASzWoj

28 października br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna dla koordynatorów oraz nauczycieli akademickich z uczelni, odpowiedzialnych za realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

Gościem honorowym był sekretarz stanu w MON, Tomasz Zdzikot oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król. Ponadto w naradzie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ oraz dowódcy jednostek wojskowych, realizujący szkolenie praktyczne w ramach Legii Akademickiej.

W trakcie narady uczestnicy przedstawili doświadczenia z realizacji programu w swoich uczelniach, ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych. Następnie podjęto dyskusję, na bazie której przedstawiono wnioski dotyczące funkcjonalnych i organizacyjnych rozwiązań zapewniających sprawną realizację programu Legia Akademicka, a w szczególności – efektywną realizację szkolenia teoretycznego studentów, przygotowującą ich do udziału w części praktycznej w roku akademickim 2019/2020.

Podczas uroczystości rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz odebrał z rąk sekretarza stanu w MON dyplom uznania i gratulacje za osiągnięcie najlepszych wyników w szkoleniu studentów w ramach projektu Legia Akademicka.


wróć