MENU

Zakończenie szkolenia w Szkole Administracji Obronnej

Kadra kierownicza Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i kierownicy służb zespolonych Wojewody, 16 października 2019 roku, zakończyli trzydniowe szkolenie obronne.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i zrealizowane przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej.

Szkolenie inaugurowali płk dr hab. Leszek Elak - prorektor ds. dydaktycznych, dr Mariusz Kamiński - dyrektor Szkoły Administracji Obronnej oraz dr hab. inż. Marian Kuliczkowski - kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa.

W trakcie przeszkolenia uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Kurs wpisuje się w ofertę Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników.

Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.


wróć