MENU

Porozumienie o współpracy ASzWoj i ABW

W Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie, 9 października 2019 r., zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Akademią Sztuki Wojennej.

Porozumienie sygnowali prof. dr hab. Piotr Pogonowski, szef ABW oraz gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant ASzWoj.

W ramach porozumienia określono obszary i zasady współpracy. Realizowane będą projekty o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym, popularyzatorskim oraz edukacyjnym. Tematyką przedsięwzięć będzie m.in.: historia wywiadu i kontrwywiadu, funkcjonowania polskich i zagranicznych służb specjalnych oraz organów bezpieczeństwa byłych państw komunistycznych.

Strony zobowiązały się również do organizacji wspólnych konferencji i szkoleń oraz praktyk zawodowych i prowadzenia studiów podyplomowych. Ponadto zostaną zorganizowane wystawy, projekcje filmów i konkursy.


wróć