MENU

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, rektorzy i przedstawiciele uczelni wojskowych i cywilnych, reprezentanci wojskowego korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele duchowieństwa, włodarze dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz goście honorowi.

Kadra akademicka, z rektorem-komendantem gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem na czele, uroczystości rozpoczęła od uczestnictwa we Mszy św. koncelebrowanej, w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, pod przewodnictwem JE ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka – Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Główna uroczystość inauguracyjna odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej. – Akademia wypełniając swoją misję i powołanie, inauguruje dzisiaj kolejny rok akademicki. Dla każdej uczelni jest to ważne i doniosłe wydarzenie symbolizujące nowe wyzwania, z którymi wiążemy wiele planów i nadziei – powiedział rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Generał Parafianowicz, podkreślił, że dla naszego środowiska jest to rok szczególny, rok jubileuszowy, w którym świętujemy 100. rocznicę powołania Wyższej Szkoły Wojennej. Historyczną spadkobierczynią i kontynuatorką  tradycji tej Szkoły  jest obecnie Akademia Sztuki Wojennej. Jednakże Akademia dzisiaj to przede wszystkim przyszłość i nowe wyzwania (…). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich form edukacyjnych i kierunków studiów jest jakość kształcenia i dążenie do jak najwyższego jej poziomu (…) Jednocześnie misją Akademii jest zarówno kształcenie merytoryczne, jak i kształcenie postaw w duchu najwyższych wartości obywatelskich.

Szczególną uwagę rektor-komendant poświęcił nowo przyjętym absolwentom szkół średnich. – Od dziś jesteście częścią naszej społeczności akademickiej. Rozpoczynacie nowy, jakże ważny, etap waszego życia. Życzę Wam, aby Akademia spełniła Wasze oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów. Zależy nam, abyście odebrali staranne wykształcenie i za kilka lat byli ambasadorami tej uczelni w różnych miejscach naszego kraju i świata.

Ważnym akcentem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego rocznika. Rektor-komendant wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem wręczyli indeksy studentom rozpoczynającym edukację w ASzWoj. Nowi żacy złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym stali się studentami rembertowskiej uczelni.

Głos zajął również gość honorowy – minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że nawet najnowocześniejszy sprzęt wojskowy nie będzie mógł być wykorzystany tak jak należy, jeśli nie będziemy dbać o rozwój myśli wojskowej. (…)  

– Akademia Sztuki Wojennej służy temu, aby identyfikować zagrożenia i  żeby szukać na nie odpowiedzi (…).  Bardzo cieszę się, że dzisiejsza  Akademia jest tak mocno osadzona w polskiej tradycji sztuki wojennej, że nawiązuje do Szkoły Rycerskiej z czasów I Rzeczypospolitej, do Wyższej Szkoły Wojennej z okresu II Rzeczypospolitej i że kontynuuje ten cały dorobek, to dziedzictwo, jakie związane jest z polską sztuką wojenną – dodał minister Błaszczak.

Szef MON złożył także życzenia całej społeczności akademickiej. Zaakcentował również, że  Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią, na której poszerzają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę dowódcy Wojska Polskiego. Z faktu tego wynika niezwykle istotna  rola Akademii w całym procesie budowania kard dowódczych polskich sił zbrojnych.

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów swoich młodszych kolegów powitał jej przewodniczący Robert Czajkowski.

Podczas ceremonii wręczono również 81 dyplomów doktorskich oraz 21 dyplomów doktora habilitowanego. Nowo promowani doktorzy złożyli ślubowanie. Inauguracja roku akademickiego była również okazją do uhonorowania studentów ASzWoj wyróżnionych w konkursie o nagrodę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracę magisterską.

Uroczystości inauguracyjne uświetnił wykład Tomasza Zdzikota – sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Główna tematyka wykładu była skoncentrowana na zagadnieniach dotyczących ceberbezpieczeństwa w Polsce oraz  inicjatywach MON podejmowanych w tym obszarze.

***

Na mocy przyjętej ustawy, 1 października 2016 r., powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej. Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy, a także Instytut Historii Wojskowej.

W Akademii Sztuki Wojennej, w roku akademickim 2019/2020, edukację rozpoczyna 2 724 studentów (990 osób na pierwszym roku, 1 734 na pozostałych rocznikach). Będą się kształcić na  się na I i II poziomie studiów – stacjonarnych na 12 kierunkach oraz na 7 kierunkach studiów niestacjonarnych.


wróć