MENU

Inauguracja roku akademickiego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 października 2019 r., odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 w sali widowiskowo-konferencyjnej Klubu Akademii Sztuki Wojennej (ul. Czerwonych Beretów 56, Warszawa-Rembertów).

Podczas ceremonii nastąpi immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy obiorą symboliczne indeksy. Ponadto wręczonych zostanie 21 dyplomów doktora habilitowanego, a 81 osób otrzyma dyplomy doktora. Nowo promowani doktorzy złożą ślubowanie.

Wykład inauguracyjny wygłosi sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot.

Akredytacje prowadzi Akademia Sztuki Wojennej – do 30.09. br. do godz. 17.00.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę redakcji oraz numer legitymacji prasowej należy przesyłać na adres: akredytacje@akademia.mil.pl.

Stacje telewizyjne, planujące bezpośrednią relację z inauguracji, prosimy o podanie marki oraz numerów rejestracyjnych samochodów transmisyjnych.

Instalacja wozów transmisyjnych od godz. 7.45 (wejście boczne do Klubu Akademii Sztuki Wojennej).

Wejście dla dziennikarzy w godz. 8.00-8.30 (wejście główne do Klubu Akademii Sztuki Wojennej).

Szczegółowych informacji na temat akredytacji udziela  p. Anita Omelczuk z Wydziału Informacji i Promocji Akademii Sztuki Wojennej – tel. 261 814 000, kom. 887 777 524.


****

Na mocy przyjętej ustawy, 1 października 2016 r., powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej. Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy, a także Instytut Historii Wojskowej.

W strukturach uczelni znajduje się także, jedyne w Polsce, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, które zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP.


wróć