MENU

W ASzWoj trwa rekrutacja dodatkowa na studia cywilne!

W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

W Akademii Sztuki Wojennej przyszli studenci mogą kształcić się na kilkunastu kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, logistyka, zarządzanie i dowodzenie, lotnictwo, dowodzenie czy administracja.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów w murach ASzWoj zachęcamy do odwiedzenia zakładki „KANDYDAT” (http://www.akademia.mil.pl/kandydat). Znajdziecie w niej zasady oraz harmonogram rekrutacji, panel rejestracji on-line, a także podstawowe informacje o prowadzonych kierunkach studiów.

Zarejestruj się na studia i dołącz do społeczności ASzWoj!

***

Akademię Sztuki Wojennej powołano do życia, na mocy przyjętej ustawy,  1 października 2016 roku.

Uczelnia jest kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Akademia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa, a młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, ASzWoj przekazuje patriotyczne wartości i wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej. Poprzez prowadzenie nowatorskich badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania, m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Swoją misję ASzWoj realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, tj.: prawdzie, szacunku dla wiedzy, rzetelności, otwartości na nowe idee, poszanowaniu człowieka i tradycji narodowych.

fot. Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com


wróć