MENU

Wręczenie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 24 czerwca 2019 r., wręczono sztandar. W ceremonii uczestniczyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej. Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru nastąpiło wbicie gwoździ honorowych w drzewiec przez ministra Mariusza Błaszczaka i zaproszonych gości.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Jadwiga Chruściel – córka gen. Antoniego Chruściela „Montera", wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej, jednego z dowódców Powstania Warszawskiego, patrona ulicy, przy której znajduje się ASzWoj oraz Piotr Sosnkowski – syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, działacza niepodległościowego, doradcy marszałka Józefa Piłsudskiego, przewodniczącego Komitetu Wyższej Szkoły Wojennej, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

– Przed chwilą nadany sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla żołnierza polskiego, a więc jest symbolem wierności honoru i męstwa – powiedział minister obrony narodowej. Nawiązując do 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, podkreślił, że wykształciła ona całe pokolenia dowódców Wojska Polskiego, którzy wyróżniali się heroiczną postawą podczas II wojny światowej.

– Dziś Akademia Sztuki Wojennej kontynuuje tradycje swej poprzedniczki (…), jest uczelnią, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem umiejętności wojskowych dowódców wojska polskiego, ale także kształtowaniem postaw w duchu patriotyzmu i gotowości do poświęcenia – dodał minister Błaszczak.

źródło: youtube.com/Ministerstwo Obrony Narodowej

Głos zabrał również rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który w szczególny sposób podziękował, ministrowi obrony narodowej za akt wręczenia sztandaru, Mieczysławowi Golónce – zastępcy burmistrza dzielnicy Remebrtów, przewodniczącemu Komitetu Ufundowania Sztandaru, jak również rodzicom chrzestnym sztandaru.

– Sztandar wojskowy, ten najważniejszy z najważniejszych symboli, otrzymuje się tylko raz. Jego znaczenie i wartość określają słowa wypisane na jego płacie – honor i ojczyzna – powiedział rektor-komendant. Zwracając się do całej społeczności akademickiej, dodał, że to od nas teraz zależy (…) czy swoją wyobraźnią,  odwagą,  determinacją w pracy  dla ojczyzny – pracy najważniejszej, bo naukowej i edukacyjnej oraz poczuciem honoru, okryjemy ten sztandar w przyszłości nimbem potęgi, chwały i godności…

Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego. Eucharystii przewodniczył JE ks. bp gen. bryg. Józefa Guzdek, biskup polowy WP.

– Dziś Akademia przeżywa przełomowe wydarzenie, a w chwilach przełomowych nie wystarczą słowa, potrzebne są znaki (…). Zawierają one treść znacznie większą i pojemniejszą niż słowo. Takim znakiem jest nadanie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej – powiedział  biskup polowy WP.

Biskup Guzdek podkreślił, że w sztandarze zapisuje się historia. Zgromadzonym przedstawicielom ASzWoj życzył, by w blasku tego sztandaru zapisały się kolejne sukcesy Uczelni, by kształtowały się kolejne pokolenia śmiałych i odpowiedzialnych oficerów Wojska Polskiego.

źródło: youtube.com/Radio Maryja

****

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) powstała 1 października 2016 r. Uczelnia dziedziczy tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów uczelni i instytucji związanych z obronnością państwa. Akademia kształci także studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzeniem.

W strukturach uczelni znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. Akademia pełni też funkcję wojskowego ośrodka analitycznego – działa tu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Na ASzWoj kształci się obecnie ok. 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3,5 tys. słuchaczy wojskowych.

Zobacz więcej o tym wydarzeniu:


wróć