MENU

Zmiany kadrowe w Akademii

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 31maja br. odbyła się uroczystość związana ze zmianami kadrowymi w uczelni.

Rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz pożegnał oficerów kończących zawodową służbę wojskową – płk. dr. Waldemara Łydkę i ppłk. Arkadiusza Gorzkowskiego. Generał  Parafianowicz podziękował oficerom za wieloletnią służbę oraz pracę naukową w ASzWoj. W imieniu kadry złożył życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia.

Podczas uroczystości powitano również ppłk. Tomasza Biskupskiego, który został wyznaczony  na stanowisko starszego wykładowcy w rembertowskiej uczelni.

W ramach wydarzenia generał Ryszard Parafianowicz wręczył także dyplomy oraz upominki członkiniom organizacji studencko-doktoranckiej „Patriota” – kpr. rez. Paulinie Kachniarz oraz kpr. rez. Sylwii Graczyk. Rektor-komendant podkreślił ich ogromne zaangażowanie na rzecz społeczności akademickiej oraz promowanie pozytywnego wizerunku ASzWoj w środowisku lokalnym i międzynarodowym podczas ćwiczenia JOINT RESOLVE 2019. Podziękował również za propagowanie postaw patriotycznych w środowisku studenckim.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz uczelni, kadry dydaktycznej i pracowników Akademii Sztuki Wojennej.


wróć