MENU

"... oddanie SŁUŻBIE bez reszty" - zaproszenie na II ogólnokrajową konferencję naukową

... oddanie SŁUŻBIE bez reszty

II ogólnokrajowa konferencja naukowa
zorganizowana w związku z obchodami
100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej
Warszawa-Rembertów
13 czerwca 2019 r.

W ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w Akademii Sztuki Wojennej, 13 czerwca 2019 r., odbędzie się drugie spotkanie badaczy historii wojskowej. Uczestnicy konferencji będą zgłębiać dzieje Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy rembertowska Uczelnia.

W minionym roku, w nawiązaniu do obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowana została ogólnokrajowa konferencja „U progu stulecia”. Podczas wydarzenia poruszone były aspekty organizacyjne, biograficzne oraz wątek - kluczowych dla funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej - związków z Francją. Omówiono również zagadnienia wojskowego szkolnictwa wyższego w państwach środkowoeuropejskich. Uzyskane wyniki badań zostały ujęte w monografii naukowej pt. „U progu stulecia. Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie”, ISBN 978-83-7523-708-5.

Organizując II ogólnokrajową konferencję naukową w czasie obchodów jubileuszowych Wyższej Szkoły Wojennej, pamiętając o dziedzictwie pokoleń, chcemy uczcić pamięć oficerów dyplomowanych, którzy stanowili elitę Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. W najtrudniejszych dla Ojczyzny chwilach, byli Oni przykładem honoru, odwagi i największego poświęcenia. Dziś są wzorem do naśladowania dla oficerów i studentów kształcących się w Akademii Sztuki Wojennej. Chcemy także wyrazić wdzięczność i oddać hołd naszym wielkim poprzednikom, dzięki którym przetrwały najwyższe wartości etyczne i obywatelskie.

Badacze historii wojskowej podczas konferencji „... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” omówią obszary tematyczne dotyczące:

 1. Kształcenia oficerów broni i służb w Wyższej Szkole Wojennej;
 2. Pozostałych ośrodków kształcenia wyższego oficerów Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej;
 3. Biografii absolwentów i wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej;
 4. Variów.

Poza warstwą opisową, celem II ogólnopolskiej konferencji naukowej w Akademii Sztuki Wojennej, jest analiza znaczenia dorobku Wyższej Szkoły Wojennej dla dziejów sił zbrojnych, państwa i narodu polskiego. Efektem rozważań będzie wydanie zbiorowej publikacji naukowej.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 1. przewodniczący rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ
 2. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK (Akademia Sztuki Wojennej, prorektor ds. wojskowych)
 3. płk dr hab. inż. Leszek ELAK (Akademia Sztuki Wojennej, prorektor ds. dydaktycznych)
 4. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (Akademia Sztuki Wojennej, prorektor ds. naukowych)
 5. prof. zw. dr hab. Jarosław GRYZ (Akademia Sztuki Wojennej, prorektor ds. studenckich)
 6. płk dr hab. inż. Bogdan GRENDA (Akademia Sztuki Wojennej, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego)
 7. płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC (Akademia Sztuki Wojennej, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia)
 8. płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Akademia Sztuki Wojennej, dziekan Wydziału Wojskowego)
 9. płk prof. ASzWoj dr hab. Juliusz TYM (Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych)
 10. prof. zw. dr hab. Marek JABŁONOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
 11. prof. zw. dr hab. Michał KLIMECKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 12. prof. zw. dr hab. Józef Piotr KNAP (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 13. prof. zw. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 14. prof. zw. dr hab. Grzegorz MAZUR (Uniwersytet Jagielloński)
 15. prof. zw. dr hab. Grzegorz MOTYKA (ISP, Polska Akademia Nauk w Warszawie)
 16. prof. zw. dr hab. Włodzimierz SULEJA (Instytut Pamięci Narodowej)
 17. prof. zw. dr hab. Andrzej NOWAK (Uniwersytet Jagielloński)
 18. prof. zw. dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 19. prof. zw. dr hab. Waldemar PARUCH (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 20. prof. zw. dr hab. Waldemar REZMER (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 21. prof. zw. dr hab. Tomasz SCHRAMM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 22. prof. zw. dr hab. Aleksander SMOLIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 23. prof. zw. dr hab. Tadeusz WOLSZA (IH im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk w Warszawie)
 24. prof. zw. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 25. prof. zw. dr hab. Janusz ZUZIAK (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 26. płk prof. ASzWoj dr hab. Tomasz KOŚMIDER (Akademia Sztuki Wojennej)
 27. dr hab. Tadeusz Paweł RUTKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
 28. płk dr Wojciech WIĘCEK (Akademia Sztuki Wojennej, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej)
 29. dr Marek Piotr DESZCZYŃSKI (Akademia Sztuki Wojennej)
 30. dr Dariusz MISZEWSKI (Akademia Sztuki Wojennej)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 1. przewodniczący dr Dariusz MISZEWSKI (d.miszewski@akademia.mil.pl, tel. 507-779-357)
 2. płk dr Wojciech WIĘCEK
 3. płk prof. ASzWoj dr hab. Juliusz TYM
 4. dr hab. Kamila TROCHOWSKA
 5. dr Marek Piotr DESZCZYŃSKI
 6. dr Franciszek DĄBROWSKI
 7. dr Paweł WIĘCKOWSKI
 8. dr Grzegorz WNĘTRZAK
 9. mgr Paulina KRAWCZYK
 10. mgr Konrad MAJKA

 

KONTAKT
dr Dariusz MISZEWSKI
d.miszewski@akademia.mil.pl
tel. 507-779-357


wróć