MENU

II Międzynarodowe Manewry Obronne "PATRIOTA 2019"

Organizacja Akademii Sztuki Wojennej PATRIOTA, 30 marca br., przeprowadziła pierwszy etap II Międzynarodowych Manewrów Obronnych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał prezes Organizacji PATRIOTA – płk dypl. rez. pil. Lesław Dubaj, który zaprosił jednocześnie uczestników do drugiego etapu manewrów, jakim będzie marsz kondycyjny (30 km) w dniu 5 kwietnia.

Głównym celem spotkania w Wesołej była realizacja praktycznych zajęć z terenoznawstwa dla rekrutów „Legii Akademickiej”. Uczestnikom zorganizowano punkty nauczania i przeprowadzono test nr 2 z wiedzy ogólno-wojskowej. Jest to obowiązkowy test dla wszystkich studentów programu LA, który stanowi przepustkę do egzaminu końcowego. Po części szkoleniowej, rekruci ruszyli z mapami i kompasami w trasy. W tym roku, celem urozmaicenia przedsięwzięcia, biuro manewrów przygotowało aż dziewięć różnych kategorii zróżnicowanych pod względem terenu i długości odcinków.

Do uczestnictwa w manewrach zostali również zaproszeni warszawscy weterani, członkowie Rembertowskiej Akademii Seniora, studenci zagraniczni oraz członkowie rowerowego zespołu Orienteeringu. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 134 uczestników. Wszyscy startujący, ukończyli trasy z wynikiem pozytywnym.

fot. Jacek Jarzyna


wróć