MENU

Zmiany kadrowe w ASzWoj

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 29 marca br., odbyła się uroczystość z okazji zakończenia służby wojskowej oraz wyznaczenia na wyższe stanowisko oficerów. W uroczystości wziął udział prorektor ds. naukowych ASzWoj, płk dr hab. inż. Tadeusz Zieliński.

Zawodową służbę wojskową zakończył ppłk dypl. Marek Gryga, który jako starszy wykładowca związany był z Akademią Sztuki Wojennej od 2016 roku.

Akt mianowania na wyższy stopień wojskowy otrzymał ppłk Marcin Szerszeń. Równocześnie wyznaczony został na stanowisko starszego specjalisty w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bonią Masowego Rażenia.  

Prorektor płk dr hab. inż. Tadeusz Zieliński, w imieniu wszystkich zebranych, podziękował oficerom, za dotychczasową służbę, życząc wszelkiej pomyślności w podejmowanych działaniach oraz w życiu prywatnym.

Uroczystość zgromadziła kadrę naukowo-dydaktyczną i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym wieloletnich współpracowników i kolegów oficerów.


wróć