MENU

Vivat Academia, vivant professores! Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

1 października 2018 r. miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: sekretarz stanu w ministerstwie Obrony Narodowej, Tomasz Zdzikot oraz szef Urzędu ds. Kombatantów Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Dopisali również rektorzy i przedstawiciele akademii wojskowych oraz wyższych szkół cywilnych, reprezentanci wojskowego korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele duchowieństwa, w tym Biskup Polowy Wojska Polskiego, bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, a także liczni goście honorowi, m.in. I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Michał Sikora, Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ, gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Robert Głąb, szef Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ, gen. bryg. Wojciech Grabowski, zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, gen. bryg. Robert Jędrychowski, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, gen. bryg. Andrzej Kowalski, Dowódca Jednostki Wojskowej GROM, płk Mariusz Pawluk oraz przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego.    

Nie zabrakło wśród gości obecności szefów i reprezentantów instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej: Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, dr. hab. Sławomira Cenckiewicza; Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, dr. Jana Tarczyńskiego; zastępcy Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dominika Zaremby; Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, płk. Jarosława Mokrzyckiego i Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, płk. Pawła Swekleja.

Najbliższych sąsiadów, włodarzy dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy reprezentowali Burmistrz Rembertowa, Mieczysław Golónka oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów, Stanisław Kowalczuk.

Kadra akademicka z komendantem na czele rozpoczęła uroczystości od uczestnictwa we Mszy Św. w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, koncelebrowanej przez proboszcza tejże parafii, ks. mjr. dr. Ireneusza Birusia, dziekana Dekanatu Rembertów, ks. prałata w parafii Matki Bożej Zwycięskiej, Emila Owczarka, nowo promowanego doktora ASzWoj, ks. kmdr. dr. Ryszarda Preussa oraz wikariusza biskupiego, ks. płk. Bogdana Radziszewskiego.

Ceremonię w sali kinowo-widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej poprzedziło uroczyste wprowadzenie odświętnie ubranego orszaku rektorów, prorektorów, profesorów uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi. W krótkim przemówieniu, rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz przypomniał, iż bieżący rok jest rokiem wielu znaczących jubileuszów – przede wszystkim Setnego Jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Również sto lat (w roku 2019) minie od utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, do której tradycji Akademia odwołuje się od samego początku. -  To właśnie ta instytucja, założona niemal równo 100 lat temu, w roku 1919, jest od początku naszym punktem odniesienia i swego rodzaju wzorem. Dziś mam przyjemność i zaszczyt ogłosić, że rok akademicki 2018/2019, specjalną uchwałą Senatu Akademickiego, będzie rokiem Setnego Jubileuszu utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej – ogłosił generał Parafianowicz. Kolejną rocznicą, którą przywołał, jest dwieście pięćdziesiąta rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – pierwszego zbrojnego buntu szlachty polskiej przeciwko kurateli Rosji carskiej oraz w obronie wiary katolickiej. Rektor zaznaczył, że poprzednie pokolenia - dziś już nieco zapomniane i wyparte przez mniej odległe dzieje - walczyły o niepodległość i wiarę z hasłem: "Bóg, Honor i Ojczyzna".

Rektor-komendant ASzWoj odniósł się również do spraw aktualnych, tj. rozpoczęcia procesu wdrażania nowego Prawa o szkolnictwie wyższym. – Chciałbym, aby Państwo, którzy siedzicie na tej Sali i tworzycie środowisko naukowo-dydaktyczne Akademii Sztuki Wojennej, odbierali ten proces przede wszystkim jako szansę. Szansę na rozwój uczelni w takim kierunku, jaki wytyczyliśmy sobie ponad dwa lata temu. Dostosowanie struktur i dokumentów do nowych przepisów może pomóc przewartościować i na nowo ocenić dotychczasowe działania. Być może w ciągu kilku lat urzeczywistnią się plany rozbudowy uczelni o nowe laboratoria i pracownie, o nową Bibliotekę, czy też dążenia do osiągnięcia statusu liczącego się ośrodka analityczno-badawczego dla Sił Zbrojnych i całego resortu Obrony Narodowej – podsumował. Na zakończenie złożył życzenia całemu gronu naukowców i dydaktyków, a także studentów rozpoczynających naukę w Akademii, wyrażając nadzieję, że wybór tej uczelni i tej ścieżki pracy oraz kształcenia spełni ich wszelkie oczekiwania.  

Gość honorowy, minister Tomasz Zdzikot odczytał okazjonalny list, przekazany mu przez Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka. Minister dołączył się do życzeń dla całej społeczności akademickiej oraz podkreślił znaczenie Akademii Sztuki Wojennej w systemie kształcenia Sił Zbrojnych RP: „Ta uczelnia posiada potencjał, by niezmiennie odgrywać centralną rolę w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych polskich oficerów” - usłyszeli zebrani. Minister Zdzikot dodał: - Wszystkie uczelnie wojskowe w Polsce, których mamy pięć, są wyjątkowe, ale Akademia Sztuki Wojennej jest wśród tego ścisłego grona jeszcze bardziej wyróżniona. Tutaj trafiają absolwenci pozostałych akademii, po kilku latach służby, kiedy chcą dalej doskonalić swoje dowódcze i sztabowe kompetencje. Minister podkreślił, jak ważna jest współpraca miedzy wszystkimi uczelniami nadzorowanymi przez MON: - nie jesteście dla siebie konkurencją, ale wręcz przeciwnie – razem, możecie dużo więcej – podsumował. Wyraził również radość z faktu prężnej działalności Akademii na niwie współpracy międzynarodowej i nawiązywania kolejnych porozumień krajowych.

W trakcie uroczystości odbyła się promocja 66 doktorów, którzy w ubiegłym roku akademickim pozytywnie obronili swoje rozprawy, a także immatrykulacja studentów pierwszego rocznika. W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów swoich najmłodszych kolegów powitał Przewodniczący URSS, Kuba Gradus.

Ceremonię zwieńczył wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka, kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesora zwyczajny w Instytucie Historii PAN i członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pt.: „Wojsko i Niepodległość: 1000 lat tradycji.”. Profesor sięgnął aż do początków państwowości polskiej – do czasów Bolesława Chrobrego i Bitwy pod Budziszynem (1015 r.), aby przez pryzmat kolejnych punktów zwrotnych w historii Polski – zrywów, rozbiorów i powstań, ukazać jaką drogę przebyli nasi przodkowie do ukształtowania armii i odzyskania niepodległości. Prelegent zakończył swoje wystąpienie cytatem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w liście do Feliksa Perla, pisał:

„ Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz! – ubliża mi jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze – ja nie mogę! To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji społecznej, czy tam co, to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy nahajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowania zwycięstwa.”
List do Feliksa Perla 1908, cyt. za: Andrzej Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

- Niepodległość to nie tylko kategoria, której potrzebowaliśmy i potrzebujemy, jako Polacy – ale po prostu, jako ludzie – skonkludował profesor Nowak.

*  *  *

Rok akademicki 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczyna niemal 3000 studentów cywilnych na I oraz II poziomie studiów, z czego 1468 osób zasili szeregi pierwszych roczników. 

Studia III stopnia (doktoranckie) realizuje w sumie 243 doktorantów, w tym 41 rozpoczyna studia.

Najbardziej popularnymi kierunkami podczas aktualnej rekrutacji okazały się: 

  • logistyka, 
  • bezpieczeństwo wewnętrzne, 
  • bezpieczeństwo narodowe.


W rozpoczynającym się roku akademickim przewiduje się przyjęcie ok. 3500 żołnierzy zawodowych na różne formy kształcenia (studia i kursy).


wróć