MENU

„Polskie wojsko potrzebuje Akademii Sztuki Wojennej. Stąd mają wychodzić pierwszorzędne kadry wojskowe”

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz podczas uroczystości wspominał: - W październiku ubiegłego roku, kiedy rozpoczynaliśmy pierwszy rok akademicki, pojawiało się wiele głosów i opinii, wśród których najważniejsze było jedno pytanie: czy Siły Zbrojne RP zasługują na posiadanie własnej uczelni dowódczo-sztabowej, czy może jednak polscy dowódcy powinni kształcić się w zagranicznych uczelniach, u naszych sojuszników? Dla mnie odpowiedź zawsze była oczywista. Polscy oficerowie, przyszli dowódcy, muszą kształcić się w Polsce i po polsku, bazując na doświadczeniach historycznych.

Komendant podsumował pokrótce aktywność Akademii, w szczególności przegląd i aktualizację programów kształcenia, w tym w szczególności tych dotyczących kształcenia dowódczego: Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) i Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS). - Najważniejszym wyzwaniem było uwojskowienie Akademii i przywrócenie jej działalności z powrotem na potrzeby Sił Zbrojnych RP. (…) Jedną z najważniejszych dla nas decyzji było przywrócenie tytułu Oficera Dyplomowanego SZ RP, którego likwidacja w roku 2003 zapoczątkowała proces degradacji kształcenia dowódczo-sztabowego w Wojsku Polskim. Edukację na dwuletnich PSOT podjęło już pierwszych 30 oficerów.

Generał Parafianowicz odniósł się także do współpracy wojskowo-cywilnej, w tym edukacji administracji publicznej na Wyższych Kursach Obronnych oraz studiów cywilnych realizowanych na dwóch wydziałach: Zarządzania i Dowodzenia oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Kończąc podziękował kadrze akademickiej za rok wytężonej pracy i życzył udanego, wakacyjnego wypoczynku.

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz odniósł się do uczestników ceremonii podkreślając, że polskie wojsko potrzebuje Akademii Sztuki Wojennej i będzie jej potrzebowało w przyszłych latach jeszcze bardziej. Zwracając się do kadry oficerskiej i wykładowców powiedział: - Pan, Panie Komendancie, oraz wszyscy Państwo, będziecie zobligowani, aby dać wykształcenie nowej armii. Nowej nie tylko liczbowo, ale przede wszystkim mentalnie. (…) Największym wyzwaniem będzie ukształtowanie polskich dowódców, oficerów w duchu polskiej historii.

Minister kilkakrotnie podziękował także za wysiłek organizacyjny podczas tworzenia Akademii. W szczególności podkreślił rolę Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, które swoim potencjałem zabezpieczyło przeprowadzenie największych ćwiczeń dowódczych: ANAKONDA ’16 oraz ZIMA ’17. – To dzięki doskonale przeprowadzonym ćwiczeniom, dzięki systemom symulacyjnym wiemy w jakim kierunku rozwijać polską armię, gdzie kierować środki, jak budować struktury.

Minister obrony narodowej, w towarzystwie rektora-komendanta ASzWoj oraz kierownictwa Akademii wręczył dyplomy 186 absolwentom: Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej, Podyplomowych Studiów Zarządzania w Sztabach Wojskowych, Wyższego Kursu Strategiczno-Operacyjnego, Wyższego Kursu Strategiczno-Logistycznego, Kursu Przygotowania Kadr Wojskowych Służby Zagranicznej oraz Kursu Dowódców Batalionów.


wróć