MENU

Oświadczenie rektora-komendanta ASZWOJ

Pan Targalski został zatrudniony w charakterze samodzielnego analityka w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i pełni tam funkcję kierownika Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Wbrew niektórym doniesieniom medialnym, nie jest nauczycielem akademickim, nie prowadzi zajęć dydaktycznych, realizuje tylko niektóre zadania analityczne.


Zgodnie z obowiązującymi w jednostkach wojskowych regulacjami, dr Targalski nie posiada zgody dowódcy na publiczne wypowiedzi w poruszanym przez siebie obszarze.


Komendant
Akademii Sztuki Wojennej

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć