MENU

Zagrożenia o naturze hybrydowej. Seminarium naukowe.

Przedsięwzięcie stanowiło odpowiedź na zauważalny współcześnie rozwój zagrożeń asymetrycznych (w tym w szczególności ataków terrorystycznych). Z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa szczególny niepokój budzą działania o charakterze hybrydowym, wykorzystujące otoczenie informacyjne. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można wnioskować, że konflikt zbrojny nowej generacji obejmuje wielopoziomowe wysiłki ukierunkowane na wykorzystanie zasobów informacyjnych do kształtowania wizerunku państwa i charakteru prowadzonych działań militarnych.

Sympozjum otworzył dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI, który wskazał cele spotkania oraz przedstawił gości zaproszonych do udziału w seminarium. Referat programowy wygłosił kierownik Zakładu Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej, ppłk dr Szymon MARKIEWICZ, który zaprezentował scenariusz możliwych zagrożeń, wypracowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych zakładu, określony jako „Hybryda Plus”. Zaprezentowany scenariusz stanowił wstęp do dyskusji eksperckiej, w której udział wzięli:

  • prof. dr hab. Andrzej ZYBERTOWICZ (Doradca Prezydenta RP; Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej; Uniwersytet Mikołaja Kopernika,);
  • płk prof. dr hab. Marek WRZOSEK (prorektor ds. naukowych w Akademii Sztuki Wojennej);
  • gen. Andrij KUCHERENKO (I sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie);
  • gen bryg. Piotr BŁAZEUSZ (Szef Zarządu P-5 Sztabu Generalnego WP);
  • prof. dr hab. Jerzy SURMA (Szkoła Główna Handlowa, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej); 
  • dr hab. Zdzisław ŚLIWA (dziekan w Baltic Defense College, Tartu);
  • dr Wojciech SZEWKO (ekspert ds. międzynarodowych Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu);

Eksperci podczas dyskusji panelowej zaprezentowali własne opinie na temat zagrożeń obszaru informacyjnego, komunikacyjnego, cybernetycznego i nowych technologii. Wartością dodaną była indywidualna perspektywa każdego z rozmówców, która zapewniła bardzo szerokie i różnorodne spojrzenie na omawiany problem. W wielu aspektach eksperci się zgadzali, opisując między innymi sterowane działania w sferze narracyjnej (komunikacyjnej), godzące w międzynarodowy wizerunek państw. Były także pewne obszary dyskusyjne, które stworzyły nowe, warte uwagi problemy badawcze.

Konferencja hybryda plus

Mnogość i aktualność podjętych w dyskusji wątków sprawiła, że uczestnicy seminarium – w większości słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, pracownicy Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, a także goście i pracownicy ASzWoj, wysłuchali debaty z dużym zainteresowaniem.

Konferencja hybryda plus

 

*  *  *


Seminarium odbyło się w ramach tematu badawczego: „Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej”. Dyskusję moderował red. Krzysztof WILEWSKI, redaktor wydawniczy Przeglądu Sił Zbrojnych i publicysta miesięcznika „Polska Zbrojna”.


wróć