MENU

Obwieszczenie

Do konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję prorektora ds. naukowych może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii;

Zgłoszenia kandydatów na funkcję prorektora ds. naukowych przyjmowane będą do 20 sierpnia 2017 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję prorektora ds. naukowych.

Pliki do pobrania:


wróć