MENU

Powitanie oficerów w murach ASzWoj

Dzisiejsza uroczystość była okazją do oficjalnego powitania, a także wręczenia aktów mianowania następującym oficerom: ppłk. Janowi Baranowi, kpt. Monice Wieliczko oraz ppłk.Grzegorzowi Stafaniakowi.

Generał Parafianowicz w imieniu wszystkich zebranych pogratulował oficerom objętych stanowisk i wyraził nadzieję, że służba w Akademii Sztuki Wojennej umożliwi im rozwinięcie zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego.

Na zakończenie zgromadzeni żołnierze i pracownicy Akademii życzyli powitanym żołnierzom sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym.


wróć