MENU

Nowości wydawnicze: lipiec

Leszek Elak "Ochrona granicy państwowej"

Redakcja: Leszek ELAK

OCHRONA GRANICY PAŃSTWOWEJ. WYBRANE ASPEKTY

ISBN: 978-83-7523-570-8

Liczba stron: 285

Cena: 28,00 zł

Geopolityczne położenie w centrum Europy, na przewężeniu między Bałtykiem i Karpatami powoduje, że z militarnego punktu widzenia terytorium Polski stanowi obszar o specjalnym znaczeniu strategicznym na europejskiej linii Wschód-Zachód. Nie można się łudzić, że jakikolwiek nagły konflikt zbrojny, nie dosięgnie infrastruktury i struktur oddziałów straży granicznych, niszcząc je zupełnie, bądź w stopniu uniemożliwiającym dalszą działalność. Wciąż niejasne są zasady postępowania, a wręcz brak jest literalnie spisanych procedur, mówiących w jaki sposób miałoby się odbywać przekazanie Siłom Zbrojnym RP odpowiedzialności za ochronę granicy państwa w sytuacji narastania kryzysu i w czasie wojny oraz odwrotnie przekazanie przez Siły Zbrojne granicy państwowej Straży Granicznej. Dokumentacja odnosząca się do tego problemu, jest dopiero w fazie opracowywania, jednakże toczący się konflikt na Ukrainie wykazał, iż nie można odkładać jego realizacji na późniejszy termin.

Usydus "Zbrojny ruch ochrony"

Mieczysław USYDUS

ZBROJNY RUCH OPORU. STUDIUM TEORII I PRAKTYKI DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH

ISBN: 978-83-7523-574-6

Liczba stron: 387

Cena: 40,00 zł

Monografia działań nieregularnych to pierwsza publikacja polskiego autorstwa odnosząca się do ich aspektów organizacyjnych – traktująca o zbrojnych ruchach oporu „od kuchni”. Autor na podstawie zagranicznych i polskich poglądów traktujących o ich organizacji prezentuje ogólny model zbrojnego ruchu oporu, wyróżnia możliwe dla niego profile, jego części składowe oraz zachodzące między nimi interakcje. Prezentowana problematyka i używany język sprawiają, że opracowanie może stanowić kompendium dla studentów cywilnych i wojskowych. Jest solidnie przygotowaną, polecaną porcją materiału z zakresu niszowej wiedzy o obronności. 


wróć