MENU

Rozpoczęcie szkolenia grupy Posłów i Senatorów RP w ramach WKO

2 października 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Posłów i Senatorów RP w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Celem kursu jest usystematyzowanie niezbędnej wiedzy koniecznej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia umiejętności z zakresu ich wykonywania, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa, w czasie kryzysu i wojny.

Ponadto w trakcie trwania kursu słuchacze zapoznawani są ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz podstawach prawnych zapewniających ciągłość funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego.

Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Inauguracji szkolenia dokonali: Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, kmdr Dariusz Wichniarek oraz Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk dr hab. Bogdan Grenda i Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, płk dr hab. Tomasz Kośmider.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jacek Pawłowski.

opr. Adam Zgryza


wróć