MENU

Obchody ku pamięci żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki

Obchody rozpoczęto od złożenia hołdu walczącym pod tablicą pamiątkową na frontonie budynku Domu Kultury „Rembertów”. Następnie uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty na dwóch zbiorowych mogiłach żołnierskich na cmentarzu przy ul. Grzybowej.

Uroczystości objęły również wspólną modlitwę w intencji walczących, poczet sztandarowy oraz okolicznościowe przemówienia. Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej w ceremonii uczestniczył mjr Sebastian Kostecki.


wróć