MENU

Zmiany kadrowe w ASzWoj

Na wstępie zgromadzeni żołnierze i pracownicy Akademii powitali oficerów: płk. Konrada Dobija, ppłk. Jarosława Winiarskiego, ppłk. Zbigniewa Sudujko, ppłk. Jacka Asztemborskiego oraz mjr. Jarosława Wojciechowskiego, przybyłych do ASzWoj celem kontynuowania zawodowej służby wojskowej. Z tej okazji goście zebrani w Sali Tradycji życzyli żołnierzom sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym.

Akty mianowań dla żołnierzy ASzWoj z okazji wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe otrzymali por. Adam Stróżyk, st. chor. Grzegorz Olczak i st. chor. Piotr Cichocki. Z kolei akty mianowań dla żołnierzy przybyłych do Akademii i wyznaczonych na wyższe stanowiska służbowe celem kontynuowania zawodowej służby wojskowej trafiły do rąk ppłk. Arkadiusza Gorzkowskiego, mjr. Mirosława Laskowskiego oraz st. chor. Arkadiusza Cieślaka.

Generał Parafianowicz w imieniu wszystkich zebranych pogratulował oficerom objętych stanowisk i wyraził nadzieję, że służba w Akademii Sztuki Wojennej umożliwi im rozwinięcie zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego.

Następnie pożegnani zostali oficerowie kończący zawodową służbę wojskową: płk. Wojciech Nyszk, płk. Jacek Adamski, ppłk. Mirosław Antkiewicz oraz jeden oficer opuszczający mury Akademii, ale kontynuujący zawodową służbę wojskową - ppłk. Adam Bogucki.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz uczelni, kadry dydaktycznej i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym wieloletnich współpracowników i kolegów oficerów. Generał Parafianowicz złożył bohaterom uroczystości podziękowania za służbę w uczelni, a także życzył im pomyślności w dalszej karierze zawodowej.


wróć