MENU

Nowości wydawnicze: październik

Z. Modrzejewski, P. BalonAutorzy:
Zbigniew MODRZEJEWSKI, Piotr BALON

SYSTEM ROZPOZNANIA W OPERACJACH POZA GRANICAMI KRAJU

ISBN: 978-83-7523-573-9

Liczba stron: 207

Cena: 23,00 zł

Autorzy publikacji są specjalistami rozpoznania wojskowego i brali czynny udział w operacjach poza granicami kraju, w których zdobywali doświadczenie bojowe. Na temat udziału wojska polskiego w operacjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie napisano już wiele książek, ale w żadnej nie podjęto próby analizy pod względem zaangażowania wojsk rozpoznawczych. Nie zidentyfikowano uwarunkowań mających wpływ na organizację systemu rozpoznania, jak również nie zbadano jak wyglądało kierowanie, proces informacyjny i realizacja zadań rozpoznawczych. Książka ta ma zapełnić tę lukę i ukazać wysiłek rozpoznawczy w tych dwóch największych pod względem udziału wojska polskiego operacjach poza granicami kraju. Zdaniem autorów książka ta powinna zainteresować zarówno odbiorców wojskowych, jak i cywilnych, gdyż można w niej przeczytać interesujące treści, które poszerzą wiedzę na temat udziału żołnierzy wojska polskiego w operacjach poza granicami kraju.


D. SzkołudaAutor: Dariusz SZKOŁUDA

ZDOLNOŚCI OPERACYJNE WOJSK DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ STABILIZACYJNYCH

ISBN: 978-83-7523-576-0

Liczba stron: 175

Cena: 25,00 zł

Zdolności operacyjne są podstawą budowania współczesnych międzynarodowych systemów bezpieczeństwa. Jednym z priorytetów Sojuszu Północnoatlantyckiego jest budowanie zdolności do prowadzenia działań stabilizacyjnych ukierunkowanych na wojskową pomoc w zakresie odbudowy.
Autor monografii na podstawie badań oraz własnych doświadczeń z udziału w operacjach poza granicami kraju wskazuje jakie są pożądane zdolności operacyjne do prowadzenia działań. Zdolności te wynikają głównie z zadań mandatowych oraz sytuacji w rejonie stabilizacji. Z reguły zakres działań podmiotów je realizujących będzie obejmować obszary: polityczny, militarny, administracyjny, infrastruktury i informacji.


T. ZielińskiAutor: Tomasz ZIELIŃSKI

WYBRANE ELEMENTY LOGIKI

ISBN: 978-83-7523-581-4

Liczba stron: 119

Cena: 18,00 zł


Skrypt zawiera materiał z zakresu logiki przeznaczony dla studentów ASzWoj. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy to zarys historyczny logiki, w drugim przedstawione są elementy logiki formalnej, wprowadzenie do teorii mnogości zamieszczone jest w rozdziale trzecim, zaś rozdział czwarty zawiera przykłady zastosowania wspomnianych pojęć do analizy języka naturalnego. Zawartość skryptu pokrywa treści programowe przedmiotu „Logika”. Duża ilość przykładów, zwłaszcza związanych z zastosowaniem logiki w dowodzeniu, pokazuje znaczenie tego przedmiotu w praktyce.


wróć