MENU

Dzień Otwarty w Akademii Sztuki Wojennej

Pogoda nie rozpieszczała tegorocznych kandydatów na studia, którzy chcieli odwiedzić Akademię Sztuki Wojennej podczas Dnia Otwartego, w sobotę 17 marca br. Jednakże ci najwytrwalsi dotarli i otrzymali sporą dawkę informacji o zasadach rekrutacji, kierunkach studiów, pomocy materialnej oraz możliwościach rozwoju, jakie oferuje nasza uczelnia.

Spotkanie z osobami zainteresowanymi podjęciem studiów rozpoczęło się od wspólnej zbiórki na Sali widowiskowo-konferencyjnej w Klubie ASzWoj, podczas której dr hab. Jarosław Gryz, prorektor ds. studenckich przedstawił pokrótce specyfikę i historię Akademii. Następnie głos zabrała dr Joanna Zagdańska, kierownik Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, opowiadając o możliwościach wsparcia materialnego i socjalnego, o które mogą się starać studenci już od momentu decyzji o przyjęciu na studia. Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja przekazana przez międzynarodową reprezentację zespołu ds. programu ERASMUS + , z Olgą Ścigałą-Karpińską na czele. Ostatnim elementem wspólnego spotkania były prezentacje na temat każdego z Wydziałów akademickich oraz oferowanych kierunków studiów i możliwości rozwoju naukowego, wyczerpująco i ciekawie przedstawione przez dziekanów: płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego oraz płk. dr. hab. Sylwestra Kurka.

Po zakończonej części teoretycznej, kandydaci mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych „Militarni” oraz „Pogranicznik”, organizacji studenckiej „Patriota”, a także zaproszonych partnerów: przedstawicieli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego i banku Pekao S.A. Chętni mogli również zapoznać się z dorobkiem wydawniczym i publikacyjnym kadry naukowej ASzWoj.

Kolejnym etapem Dnia Otwartego były odwiedziny w najważniejszych obiektach akademickich – budynkach Wydziałów, Bibliotece i Ośrodku Sportu. W każdym z tych miejsc na gości czekali pracownicy, członkowie Uczelnianych Rad Samorządu Studenckiego oraz przedstawiciele organizacji studenckich, przygotowani na wszystkie pytania. Zainteresowani mogli również zapoznać się bardziej szczegółowo z historią i tradycjami Akademii Sztuki Wojennej w uczelnianej Sali Tradycji.

Jednym z ostatnich elementów Dnia Otwartego i niewątpliwie najbardziej widowiskowym był pokaz dynamiczny w wykonaniu Jednostki Strzeleckiej 1313, działającej przy Akademii Sztuki Wojennej. Strzelcy zademonstrowali atak przeciwnika (OPFOR-u) na wartę. Wartownicy nadali meldunek o ataku przeciwnika i wycofali się oczekując na wsparcie. Następnie, wraz z przybyłymi posiłkami (QRF) kontratakowali, zmuszając OPFOR do odwrotu i biorąc jednego z przeciwników do niewoli. A na zakończenie intensywnego dnia wszyscy spotkali się na tradycyjnym wojskowym posiłku – gorącej grochówce w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej.

Fot. Monika Lewińska, Paulina Nowak

Zobacz również:


wróć