MENU

Powitanie Zastępcy Rektora

Uroczystość powitania płk. dypl. Kazimierza Bednorza odbyła się 11 grudnia br. w akademickiej Sali im. mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", w obecności dr. Dominika Smyrgały, Podsekretarza Stanu w MON, nadzorującego wyższe szkolnictwo wojskowe. Na spotkaniu obecny był również płk dr Robert Kurowski,  Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wojskowego w MON, Prorektorzy i Dziekani ASzWoj, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele pracowników Akademii Sztuki Wojennej.

Minister Smyrgała w kilku słowach podziękował bohaterowi ceremonii za wytrwałą i sumienną służbę w urzędzie ministra obrony narodowej, podkreślając jednocześnie, że Akademia zyskuje wzorowego oficera i wspaniałego pracownika. – Akademia Sztuki Wojennej, po istotnych zmianach strukturalnych, stała się jedną z najważniejszych uczelni wojskowych w Siłach Zbrojnych RP. Zadań, szczególnie tych szkoleniowo-dydaktycznych już jest bardzo dużo, a ich liczba i wymiar jeszcze będzie wzrastać. Jestem przekonany, że doświadczenie organizacyjne i wojskowe Pana Pułkownika znajdzie tutaj bardzo owocne ujście – podkreślił Minister Smyrgała.

Płk dypl. Kazimierz Bednorz jako Zastępca Rektora zajmie się obszarem funkcjonowania szkoleń, studiów i kursów dla oficerów, w szczególności nadzorowaniem pracy Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Do jego zadań będzie także należało nadzorowanie i prowadzenie konsultacji w zakresie ćwiczeń wojskowych organizowanych w ASzWoj na szczeblu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP i instytucji centralnych poziomu operacyjnego i strategicznego.


wróć