MENU

„Inwestujemy w młodych ludzi” - PGZ przyznał stypendia naszym studentom!

W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli wiceministrowie w Ministerstwie Obrony Narodowej: Bartosz Kownacki i dr Dominik Smyrgała, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Błażej Wojnicz, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz oraz przedstawiciele Społecznej Rady Stypendialnej.

Wiceminister Bartosz Kownacki podkreślił - Jesteście przyszłością Polski, to Wy będziecie za kilka lat pracowali w przedsiębiorstwach przemysłu zbrojeniowego, będziecie służyli polskiej armii, to Wy będziecie decydowali o kształcie Naszej Ojczyzny. Wysiłek ukończenia studiów to często ogromny trud całej rodziny, więc ważne jest to, by dać szansę młodym ludziom, to gest pokazujący, że inwestujemy w młodych ludzi, że inwestujemy w przyszłość.

Rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz pogratulował studentom i podziękował Polskiej Grupie Zbrojeniowej za wsparcie finansowe najbardziej zaangażowanych, najlepszych studentów.  – Współpraca z uczelniami, dbanie o rozwój kompetencji jest jednym z fundamentalnych zadań PGZ. Mamy świadomość, że przyszłość naszej organizacji zależy od dobrze wykształconych kadr. Stąd nasza decyzja o podjęciu pierwszego kroku, czyli współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. Jest to część naszego programu stypendialnego, który będzie jednym z głównych działań Grupy na tym polu w 2018 roku – powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Błażej Wojnicz.

Do pierwszej edycji programu zgłosiło się 60 kandydatów. Najwięcej aplikujących studentów reprezentowało kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Statystycznie średnia ocen kandydata wyniosła 4,59. Społeczna Rada Stypendialna wyłoniła dziesięciu najlepszych studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Studentka, która uzyskała największą liczbę punktów w programie studiuje na II roku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Może pochwalić się średnią ocen 5,0 i wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia z pierwszą lokatą. Studentka ma również liczny dorobek naukowy, w tym m.in. artykuły w monografiach i czasopismach naukowych oraz wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

A oto Laureaci prestiżowych stypendiów:
 

  1. Karol ARKUSZEWSKI
  2. Piotr BŁASZCZYK
  3. Daniel CZEBIEŁKO
  4. Agata FIJAŁKOWSKA
  5. Szymon JEMBRZYCKI
  6. Marta KACZYŃSKA
  7. Aleksandra RADOMSKA
  8. Aleksandra ŚLIWIŃSKA
  9. Magdalena WERESKA
  10. Joanna ZYCH

*  *  *

Rada programu stypendialnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wybrała dziesięciu najlepszych i najzdolniejszych studentów Akademii Sztuki Wojennej, którzy w roku akademickim 2017/2018 otrzymają roczne stypendium o wartości 9 tys. zł netto.

Program stypendialny PGZ S.A. realizowany jest od 2017 roku. Jego celem jest rozwój potencjału innowacyjnego młodych ludzi oraz wsparcie wyboru drogi zawodowej związanej z polskim przemysłem obronnym. Program realizowany jest poprzez fundowanie w trakcie roku akademickiego stypendiów dla studentów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz innymi osiągnięciami. Do pierwszej edycji zgłosiło się 60 kandydatów. Najwięcej aplikujących studentów reprezentowało kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.

Program stypendialny to drugi wspólny projekt Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Akademii Sztuki Wojennej. Pierwszym było uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej”.

źródło: mon.gov.pl , pgzsa.pl

Zobacz również:


wróć