MENU

Design for Operational & Tactical Applications

Zajęcia w języku angielskim prowadzili wykładowcy Zakładu Operacji z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele Joint Special Operations University z Tampy oraz zaproszeni wykładowcy z Baltic Defence College w Tartu z Estonii.

Moduł oparty był na fikcyjnym scenariuszu sytuacji kryzysowej mogącej wystąpić w perspektywie 2025 roku w obszarze Europy Wschodniej. Słuchacze zapoznawali się z teoretycznymi podstawami i czynnościami realizowanymi w ramach alternatywnych metod oceny i zrozumienia środowiska operacyjnego oraz identyfikacji możliwych scenariuszy przy wykorzystaniu myślenia projektowego.

Wydział Wojskowy ASzWoj jest jedynym wojskowym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w Europie, który zainicjował i prowadzi tego rodzaju kształcenie.

Zarówno kursanci, wykładowcy jak i władze wyrazili duże zadowolenie z tematyki i przebiegu modułu. Należy podkreślić, że Akademia Sztuki Wojennej, a tym samym Siły Zbrojne RP, dążą do budowania zdolności w zakresie zastosowania alternatywnych i nowatorskich metod analizy oceny środowiska oraz określenia potencjalnych zagrożeń. Trend ten z pewnością będzie rozwijany. Przewiduje się modyfikację, wydłużenie czasu trwania modułu oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami wojskowymi w Europie.


wróć