MENU

Świąteczne spotkanie opłatkowe w ASzWoj

W wigilii uczestniczyli przedstawiciele władz Akademii Sztuki Wojennej, w tym Komendy i Biura Rektora, reprezentanci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Wojskowego i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektorzy poszczególnych instytutów, kierownicy katedr, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy, a także delegacje studenckie oraz doktoranckie.

Nie zabrakło również gości - przyjaciół Akademii Sztuki Wojennej. Obecni byli: Dominik Zaremba, Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego; Mieczysław Golónka, Burmistrz Dzielnicy Rembertów; Stanisław Kowalczuk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów; kom. Andrzej Pełka, Komendant Komisariatu Policji Dzielnicy Rembertów oraz płk mgr inż. poż. Tadeusz Likus, Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Wspólną modlitwę poprowadził proboszcz parafii pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, kapelan ASzWoj, ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk.

W świątecznej atmosferze, przy dźwiękach polskich kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca SGH, pracownicy ASzWoj dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia oraz próbowali wigilijnych przysmaków.

Zobacz również:


wróć