MENU

Nowości wydawnicze (grudzień)

łydka  Redakcja: Waldemar ŁYDKA

  UKŁAD I TREŚĆ KONCEPCJI WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

  ISBN: 978-83-7523-585-2

  Liczba stron: 69

  Cena: 16,00 zł

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie przykładowych rozwiązań dotyczących koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań, które są uzupełnieniem prezentowanych wariantów działania. Stanowią one integralną część prezentowanych dowódcy informacji w trakcie odprawy decyzyjnej, współtworzą warunki do podjęcia przez dowódcę decyzji oraz bezpośrednio na nią wpływają. Ponadto, ujednolicona forma i treść poszczególnych koncepcji pozwoli na jednoznaczne interpretowanie tego zagadnienia przez oficerów i ułatwi proces przygotowania się do zajęć oraz oceny ich wystąpień w trakcie prowadzonych ćwiczeń.

 

 

gębska  Redakcja: Marta GĘBSKA

  WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE.

  WYMIAR MIĘDZYNARODOWY

  ISBN: 978-83-7523-588-3

  Liczba stron: 511

  Cena: 44,00 zł

Książka kierowana jest do studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i narodowym. Publikacja ma na celu przybliżenie różnorodnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym (w wymiarze regionalnym i globalnym) w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: bezpieczeństwo energetyczne, finansowe i żywnościowe, zagrożenia dla bezpieczeństwa w wyniku korupcji, propagandy i wojny, konflikty etniczne i religijne, migracje, współczesne formy komunikacji w kontekście bezpieczeństwa.


wróć