MENU

Ostatnie zajęcia dla studentów w ramach Legii Akademickiej

23 marca br. odbyły się ostatnie zajęcia projektu pilotażowego pt. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej organizowanych w Akademii Sztuki Wojennej.

Zajęcia zostały przeprowadzone przy wparciu 1BPanc na strzelnicy w Wesołej. Instruktorzy przeprowadzili szereg wykładów z zakresu działania oraz danych taktyczno-technicznych podstawowego SpW w SZ RP. Studentów zapoznano z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicach, placach ćwiczeń i rzutniach granatów oraz zasadami bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią.

Przedstawiono także podstawy realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej, a także zapoznano z ogólnymi zasadami POPLi podstawowymi środkami łączności.


wróć