MENU

Powietrzna Tarcza - 18 zakończona

19 stycznia br. słuchacze z grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego zakończyli prowadzone corocznie dwutygodniowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pk. Powietrzna Tarcza - 18. Kończąca ćwiczenie odprawa została przeprowadzone w obecności dziekana Wydziału Wojskowego płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Krakowskiego.

Ćwiczenie przebiegało pod kierownictwem kadry naukowo-dydaktycznej Zakładu Działań Sił Powietrznych i Zakładu Obrony Powietrznej Wydziału Wojskowego we współpracy z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Tematem ćwiczenia było planowanie użycia komponentu powietrznego w ramach sojuszniczej operacji obronnej.

Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi przez uczestników ćwiczenia była analiza dokumentów dowodzenia w świetle zmian sytuacji politycznej i militarnej oraz opracowanie propozycji uaktualnienia elementów planu operacji w części odnoszącej siędo komponentu powietrznego. Propozycje rozwiązań taktycznych były poparte wynikami przeprowadzonych analiz i kalkulacji.

Ćwiczenie pozwoliło na usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy oficerów uczestniczących w Wyższym Kursie Sztabowym w zakresie planowania użycia komponentu powietrznego w operacji. Dało ono również możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w praktycznym działaniu w narodowych i wielonarodowych zespołach podczas rozwiązywania problemów o znaczeniu operacyjnym i taktycznym.


wróć