MENU

Tydzień Powitalny dla studentów zagranicznych Erasmus+ rozpoczęty!

13 lutego br. odbyła się inauguracja XVIII edycji studiów w ramach programu Erasmus+. W trwającym właśnie Tygodniu Powitalnym (13-16.02.2018), czyli Orientation Week, udział bierze 33 studentów zagranicznych zakwalifikowanych na studia i praktyki w ASzWoj. Studenci z uczelni wojskowych i cywilnych, reprezentują 9 krajów:  Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy.

Oficjalne wystąpienie dla studentów Erasmus+ wygłosił Prorektor ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosław GRYZ. W spotkaniu uczestniczyli: koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+: dr Izabela HORZELA (Wydział Zarzadzania i Dowodzenia), ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego), płk dr hab. inż. Leszek ELAK, uczelniany koordynator programu Erasmus+ Olga ŚCIGAŁA-KARPIŃSKA, oficer łącznikowy Bundeswehry ppłk dypl. mgr Olaf WERNER, lektor języka polskiego: Anna JANKOWSKA, kierownik Domu Studenckiego Maria JARZĄBEK, wykładowcy z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Zespół ds. Procesu Bolońskiego: Marlena Blicharz i Agata Brykowska, przedstawiciele organizacji studenckich.

W godzinach popołudniowych w Kasynie ASzWoj, studenci zagraniczni poznali smak polskich pierogów i nauczyli się podstaw tradycyjnego tańca - poloneza.

Harmonogram wydarzeń w ramach Orientation Week prezentuje się następująco:

  • Na środę 14 lutego br. przewidziano wizytę studentów w Sejmie RP oraz zwiedzanie Muzeum Miasta Warszawa;
  • W czwartek 15 lutego br. odbędą się wykłady i warsztaty dotyczące planu zajęć, systemu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad korzystania z infrastruktury akademickiej. Zaproszeni przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej przekażą informacje dotyczące bezpieczeństwa obcokrajowców w Polsce;
  • W piątek 16 lutego br. studenci złożą kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz zwiedzą Stadion Narodowy.

Wydarzenia zostały przygotowane przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego i sfinansowane ze środków programu Erasmus+.

Zobacz również:


wróć