MENU

Kolejna szkoła pod patronatem Akademii Sztuki Wojennej

Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej dokument podpisał Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz, z kolei w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących mgr Mariola Jaciuk.

Głównym założeniem podpisanego dokumentu jest pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, to szkoła z 70-letnią tradycją, którą łączy z nowoczesnością i europejskim wymiarem kształcenia. W swoich działaniach zmierza do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej, budowy w młodych ludziach prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku do wypełniania powinności wojskowych i obronnych wobec ojczyzny.

Obecnie ZSZiO w Kamiennej Górze kształci uczniów w tzw. klasach mundurowych na 3 poziomach klas technikum w kierunkach:

  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości;
  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w straży pożarnej;
  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w ochronie życia i zdrowia.

wróć