MENU

Warsztaty "The Steering Committee V4"

W dniach 4-5 kwietnia odbywały się dwudniowe warsztaty "The Steering Committee V4". Jest to inicjatywa z udziałem akademii wojskowych państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.

Celem projektu jest nawiązanie i rozwijanie ścisłej współpracy w obszarze kształcenia na poziomie operacyjnym. Poprzednie warsztaty odbyły się w styczniu w Armed Forces Academy w Laptovskim Mikulaszu (SVK AFA). Tym razem gospodarzem warsztatów był Dyrektor Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk dr hab. Przemysław Paździorek (ASzWoj). Stronę słowacką oraz University of Defence w Brnie (CZE UD) reprezentował płk Tomas Novotny, National University of Public Service w Budapeszcie (HUN UPS) reprezentował płk dr hab. Zoltan Jobbagy. W warsztatach brał również udział ppłk Klaus Hüttker przedstawiciel Führungsakademie der Bundeswehr (FuAkBw). która wspiera inicjatywę merytorycznie.

W trakcie warsztatów omawiano kolejne przedsięwzięcia, podejmowane w ramach projektu. Jednym z nich jest utworzenie wielonarodowego zespołu nauczycieli, którzy prowadziliby kursy planowania operacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Pierwszy taki kurs planowany jest w styczniu 2019 w Liptowskim Mikulaszu.

Z uczestnikami warsztatów spotkał się Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski podkreślając, że jest to bardzo ważna i perspektywiczna inicjatywa, której beneficjentami będą wszystkie akademie wojskowe Grupy Wyszehradzkiej.

Przygotowanie nauczycieli jest procesem długotrwałym i wieloetapowym, wymagającym wiedzy z obszaru sztuki operacyjnej, teorii operacji oraz procesu planowania operacji.

Wychodząc naprzeciw sprostaniu tym wymogom Führungsakademie der Bundeswehr w Hamburgu przedstawiła propozycję udziału zespołu nauczycieli Grupy V4 w dwutygodniowym kursie planowania operacji w sierpniu w Niemczech. Natomiast Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej Wydziału Wojskowego przedstawił szeroką ofertę doskonalenia w tym obszarze. W jej ramach przewiduje się udział nauczycieli w dwutygodniowym kursie planowania operacji według procedur NATO, dwutygodniowym kursie dotyczącym metodyki prowadzenia zajęć z planowania operacji, miesięcznym module z obszaru sztuki operacyjnej oraz udział w międzynarodowym ćwiczeniu „Common Effort”. Trzytygodniowe ćwiczenie nt. planowanie operacji przez sojusznicze dowództwo połączone w ramach Artykułu V jest przygotowywane wspólnie przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej oraz Baltic Defence Collage z Tartu w Estonii. Pierwsza edycja odbędzie się w maju 2019 roku w ASzWoj.

Przedstawione propozycje mają na celu odbudowanie zdolności akademii ze Słowacji, Węgier i Czech w kształceniu oficerów na poziomie operacyjnym. Propozycje zostały przyjęte z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli tych akademii a efektem warsztatów będzie udział oficerów Grupy V4 we wspólnych przedsięwzięciach w przyszłym roku akademickim 2018/2019.

Planuje się podpisanie oficjalnej umowy tzw. Declaration of Intent w ramach projektu Grupy V4 przez Rektorów Komendantów, która umożliwi zacieśnienie i rozwijanie dalszej współpracy.


wróć