MENU

ASzWoj o roli przywództwa

Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powitał w murach ASzWoj dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski, który przedstawił również zebranemu audytorium sylwetkę prelegenta.

W wykładzie zatytułowanym „Przywództwo: doświadczenia i wnioski”, gen. Joks podjął rozważania na temat: jak być dobrym dowódcą? Oficer podkreślił, że dla dowódców (a takie stanowiska będą w przyszłości pełnili obecni słuchacze ASzWoj) kwestią istotną powinno być przede wszystkim poznanie przedsięwzięć taktycznych. W jego opinii jednak wiedza teoretyczna musi iść w parze z doświadczeniem zdobywanym przez lata służby.

W opinii generała Joksa, w pierwszej kolejności dobrego dowódcę kształtują przełożeni. Należy czerpać z ich doświadczenia, ale równocześnie znaleźć własny styl dowodzenia. Ponadto, dowódca powinien wiedzieć, jakich ludzi ma w zespole i jakie są ich kompetencje. Podwładni muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, a dowodzący powinien dawać precyzyjne wytyczne i kierunki, ale i konsekwentnie egzekwować realizację zadań. 

- Dobrego dowódcę powinna charakteryzować także potrzeba ciągłego rozwoju, postawa patriotyczna, elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych okoliczności, dyscyplina, kultura dowodzenia i dyspozycyjność – tłumaczył prelegent.

Na koniec gen. Joks życzył studentom i słuchaczom, aby wiedza zdobywana podczas studiów przełożyła się na ich rozwój, awanse i sukces zawodowy.

Słuchaczami prelekcji byli oficerowie - słuchacze Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych.


wróć