MENU

W hołdzie obrońcom Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej

W 74. rocznicę tragicznych wydarzeń, przy pomniku u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy, społeczność rembertowska oddała hołd żołnierzom poległym w walce z gestapo. Nie zabrakło delegacji Akademii Sztuki Wojennej, która pod monumentem złożyła wiązankę kwiatów.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, kombatanci z dawnego Rejonu „Dęby”, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, delegacje wojskowe. Modlitwę ku czci pamięci bohaterów odmówił ks. Mateusz Kulikowski z Parafii pod wezwaniem św. Łucji.

Z ramienia ASzWoj w wydarzeniu uczestniczyli mjr Sebastian Kostecki i ppłk Jacek Jarzyna. Na miejscu obecni byli także przedstawiciele studentów z organizacji "Patriota". 

Obchody objęły również uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie oraz przemarsz kombatantów i pocztów sztandarowych.

***

Pomnik Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej znajduje się u zbieg ulicy Gawędziarzy i Haubicy, w warszawskiej dzielnicy Rembertów. Poświęcony jest żołnierzom, którzy bronili radiostacji przy ulicy Gawędziarzy. W jej osłonie służbę pełnili członkowie Armii Krajowej z plutonu Dywersji Bojowej AK „Dęby”.

Pomnik został odsłonięty 26 września 1982 roku. Ne jego płycie wyryty jest napis: "W dniu 4 marca 1944 roku spełniając żołnierski obowiązek i broniąc tajnej Radiostacji KG Armii Krajowej, umieszczonej w domu przy ulicy Gawędziarzy 24 d. Okuniewska, zginęli bohatersko walcząc z gestapo kap. pchor. Eugeniusz Bocheński ps. „Dubaniec”, lat 23, dowódca Osłony Radiostacji, kap. pchor. Stefan Łyszkiewicz ps. „Pechowiec”, lat 19, żołnierz Osłony Radiostacji. "

Zobacz również:


wróć