MENU

Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

Ważnym punktem na mapie był zabytkowy cmentarz na Rossie, uznawany za jedną z polskich narodowych nekropolii. W tym miejscu pochowana została m.in. matka Józefa Piłsudskiego – Maria, a po śmierci Marszałka, złożono tam jego serce. Delegacja Akademii Sztuki Wojennej w składzie: płk dr hab. Dariusz Majchrzak, płk dr hab. Krzysztof Krakowski oraz płk dr hab. Przemysław Paździorek, złożyła przy grobie "Matki i serca syna" pamiątkowy wieniec. Delegacji towarzyszył płk Mirosław Wójcik, polski Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy na Litwie.

Na wileńskim cmentarzu na Rossie spoczywają także polscy oficerowie i ochotnicy, którzy walczyli o Wilno w latach 1919-1920 oraz żołnierze Armii Krajowej, którzy zginęli w 1944 roku podczas operacji Ostra Brama.

Uczestnicy ćwiczenia studyjnego BRAMA-18 odwiedzili również las w Ponarach – miejsce, w którym w latach 1941–1944 oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej dokonywały masowych mordów. Wówczas zginęło blisko 100 tysięcy osób, w większości polskich obywateli (Żydów i Polaków). Pod monumentem upamiętniajacym tę tragedię, przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej również złożyli pamiątkowy wieniec.

Poza miejscami upamiętniającymi historię naszego kraju, kadra oraz słuchacze Wydziału Wojskowego mieli okazję zwiedzić także najpiękniejsze zakątki Wilna.


wróć